Tarief

Gemiddeld hanteer ik een uurtarief van € 175,– (exclusief 21% btw plus evt. reis- en bijkomende kosten). Indien sprake is van zaalhuur zal hiervoor max. € 15,– per uur aan de deelnemers worden doorberekend.
De aard van het conflict en de betrokken personen spelen een rol bij het evt. matigen van het tarief. Alvorens de mediation van start gaat, zal het uurtarief in goed overleg met de deelnemers, worden vastgelegd in de Mediation-overeenkomst.