Mediation

Wat is mediation?
In ieder geval een vorm van bemiddeling in conflicten. Daar komt nog van alles bij.
Want wat doet hier de neutrale bemiddelingsdeskundige/de mediator? Vragen, vragen en samenvatten.

“De communicatie van partijen begeleiden op gelijkwaardig niveau. Het probleem verhelderen door de – achterliggende – werkelijke belangen in beeld te brengen. Vervolgens de onderhandelingen faciliteren die tot eigen oplossingen van partijen leiden.”

Na doorvragen en samenvatten, is het doel aldus te komen tot een, gezamenlijk gedragen, optimale besluitvorming.

Onmisbaar hierbij zijn: neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mediator. Voorts vertrouwelijkheid, respect en vrijwilligheid alsmede de bewaking hiervan door de mediator. De vertrouwelijkheid geldt al vanaf het allereerste contact, dus al voordat de mediation-overeenkomst is ondertekend. Uiteraard borgen wij uw privé gegevens conform de AVG.

Bewaking van het materiële (inhoudelijke) aspect is van cruciaal belang bij een machtsongelijkheid tussen partijen. Denk bij machtsongelijkheid bv aan financiële- hiërarchische- of emotionele ongelijkheid.

Een rollenspel is soms verhelderend om je beeld van een andere kant te belichten.

foto 2 foto 3

In procedurele zin spelen steeds een leidende rol: de MfN Gedragsregels voor de mediator, het MfN mediation Reglement en de Mediation-overeenkomst. Deze Mediation-overeenkomst wordt vooraf door alle deelnemers ondertekend. De bijlagen worden overhandigd en zo nodig besproken. Deelafspraken kunnen tussentijds worden vastgelegd. Als de partijen het willen zal na de mediation een vaststellingsovereenkomst/convenant of afsprakenlijstje worden opgesteld en ondertekend.