Filosofie

Wij willen allemaal gelukkig zijn en genieten

Volgens de leer van Aristoteles is het doel van de mens om gelukzaligheid – Eudaimonia – te bereiken.

Hoe kon de mens geluk bereiken? Door ”zo goed mogelijk mens” te zijn.

Dat kon volgens hem op drie manieren: 1. Studie 2. Morele verstandigheid en 3. Genieten.

Studie zorgt over het algemeen voor weinig directe problemen.

Maar de 2e en 3e manier, morele verstandigheid en het genieten, zijn sterk afhankelijk van het beeld dat je daar zelf van hebt.

Dat beeld is ook nog eens afhankelijk van de verschillende (sub)culturen.

  • Wie een doel voor ogen heeft heeft een beeld;
  • geef iemand een doel en hij gaat als vanzelf;
  • soms kruist de weg naar het doel, vanzelf, de weg van een ander
    (denk aan een kruispunt zonder stoplicht waar diverse auto’s, ook met een goed doel, op af rijden en elkaar klem rijden: toeteren, uitstappen, schelden…);
  • een conflict kan dan ook, als vanzelf ontstaan, dus zonder schuld;
  • men ziet zijn doel vervagen en geeft de ander toch de schuld;
  • een financieel doel dat een partij ziet vervagen behoort ook tot de casuïstiek;
  • onderliggende emoties (angst, frustratie, eenzaamheid, trots, verdriet etc. die niet worden uitgesproken) kunnen de boel gaandeweg behoorlijk uit de hand laten lopen;
  • zij kunnen steeds meer miscommunicatie veroorzaken, het conflict overstijgen en escalatie veroorzaken.

Allemaal menselijk, maar dé vraag is: “Hoe ga je hier mee om?”

De praktijk leert, wanneer je doordramt, dat je in herhaling kan vallen van het conflict omdat je niet de morele verstandigheid had om de ware omvang van het probleem helder in beeld te krijgen. De ware angel blijft in het conflict steken.

Hier begint de creatieve en uitdagende zoektocht naar het werkelijke belang van jouw doel.

Maar ook: heb jij begrip en respect voor het werkelijke belang van andermans doel?

Hoe kunnen jullie straks beiden genieten (die derde manier van Aristoteles) om meer geluk te bereiken?

Nu komt het fenomeen wederkerigheid aan bod.

lemnisc6

Hoe is je terugkoppeling van die wederkerigheid dus je feedback?
Als mediator noem ik het voorgaande: “het belang achter de standpunten van beide partijen in beeld brengen en zichtbaar respecteren”.
Ik doe dat door vragen en vragen, zonder oordeel.
Als de ene vraagtechniek niet werkt dan stap ik over op een andere.
Net zo lang totdat jullie een patroon in beeld krijgen.

images_031

Een pas op de plaats, opzij of een stapje terug kunnen wonderen doen om ruimte te scheppen en een patroon te herkennen.
Bij een groot schilderij in een museum of een groot beeldscherm krijg je toch ook vaak een beter beeld als je er niet te dicht op staat/zit?!

Geloof het of niet, maar als er geen vanzelfsprekende verbinding is….. kan het in kaart brengen van jullie verschillen juist leiden tot een mooie verbinding.
Om dit laatste ook weer in beeld te brengen: “Hoe groter de kloof hoe mooier de brug”.
Iedere geslaagde mediation is als het ware een kunstwerk, zowel voor jullie als voor mij.