Doelgroep

Wanneer kom je in aanmerking voor mediation?

Werknemers en/of werkgevers met een (aankomend) arbeidsconflict zijn welkom voor een goed gesprek over reïntegratie of een zachte exit.

Als je alleen komt zal er sprake zijn van conflict coaching.
Verschillende coachingsstijlen kunnen worden toegepast in combinatie met het enneagram, spiral dynamics of met transformatieve mediation.

Het is gebruikelijk om als partijen samen aan de mediationtafel te komen zitten.
Ik kan/wij kunnen ook “pendelen“ tussen de conflictpartijen als je (nog) niet om de tafel wilt zitten.

foto 21

De mediations kunnen worden geboden door mij alleen.
Maar vaak tezamen met een zgn. co-mediator of specialist die aantoonbare, jarenlange specialistische ervaring heeft in de betreffende materie. Puur maatwerk dus.
Hiervoor worden per saldo geen dubbele kosten in rekening gebracht.
Mijn doel is: zo efficiënt en effectief mogelijk werken en zo min mogelijk uren maken voor de deelnemers. Bij een “”vers”” conflict is soms een enkel gesprek al voldoende om de lucht te klaren.
Gemiddeld zijn twee of drie gesprekken van twee uren voldoende.

Autisme en/of Asperger

Het maatwerk geldt ook voor mensen met een autistisch kenmerk of Asperger.
Asperger noem ik dus een kenmerk of een typering.
Ieder mens heeft het nodig – voor een goede concentratie – om soms wat in zichzelf te keren (bv een topsporter of een topmanager al dan niet in zijn/haar “flow”).
Sommigen wat meer of vaker dan gemiddeld.
Onderschat dit niet want er worden door deze personen wel resultaten bereikt die niet voor de gemiddelde mens zijn weggelegd.
Vaak is er minder begrip voor elkaars doel of geen begrip voor het belang of de emoties van de ander. De werkelijkheid wordt dan op totaal verschillende manieren ervaren.
Ook de feedback daarover verloopt op een andere manier.
Dit wordt ook wel “ontbreken van wederkerigheid” genoemd.
Mijn methode van mediation kan je helpen om als het ware ”een bruggetje” te maken in het contact met de ander. Schrik trouwens niet van mijn beeldspraak. Erger dan op deze webpage wordt het niet.

Wanneer ben je niet welkom?

  • Als het belang achter je doel niet authentiek is.
  • Als je eigenlijk geen oplossing of verbinding met de ander wenst. Belangrijk: zelfs bij een echtscheiding kan een verbinding blijven bestaan. De verbinding krijgt dan alleen voor de maatschappij een ander beeld.
  • Als je schuld op de ander wilt afschuiven.
  • Als je de begeleiding van de mediator gebruikt om je gelijk te halen.
  • Als je de partij en de mediator gaat uitspelen tegen elkaar door bv te zeggen “dat vindt de mediator ook” (niet voor de ander spreken maar wel graag voor jezelf spreken).
  • Als je buiten de mediaton-gesprekken om gaat roddelen met wie dan ook. De andere partij zal zich dan niet meer veilig voelen.
  • Als je stelselmatig gaat overdrijven omdat je denkt dat de mediator toch in het midden zal uitkomen als eindresultaat.

Oké, heel makkelijk ga ik het je dus niet maken. Maar… ook niet moeilijker, want het werkt!

foto 1(1)