Disclaimer

Beeldspraak Mediation spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal en correct weer te geven. Melding van eventuele onjuistheden aan Beeldspraak Mediation wordt op prijs gesteld.
Beeldspraak Mediation staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de op/via deze site beschikbare informatie, documenten en/of gegevens, in het bijzonder waar deze door anderen zijn verstrekt.
Beeldspraak Mediation draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen welke via koppelingen, links of enige andere methode via deze site toegankelijk zijn.